Endring er både naturlig og nødvendig for videre personlig og organisatorisk vekst. CPI tlbyr et fullskala program for endring for å hjelpe individer, teams og ledere for at de skal forstå, akseptere og lede an i den kontinuerlige endringen innen deres egne organisasjoner.

Komponenter innen endringsledelse

  • Proaktivt ta opp de menneskelige sidene ved endring
  • Lederskap å sette eksempel for andre
  • Rettferdiggjøre behov og fordeler ved endring
  • Å skape ansvarlighet og eierskap
  • Kommunisere budskapet
  • Vurdere på gående aksept

Fordeler ved endringsledelse

  • Økt organisatorisk smidighet
  • Forbedret engasjement blant ansatte
  • Arbeidsstyrkens tilhørighet ved kontinuerlig endring
  • Redusert ansatte turnover

Kontakt med oss

La oss jobbe sammen

få mer informasjon