Career Partners International har oppnådd bransjens høyeste Net Promoter Score på +82.

Hva eer net promoteringsscore?

Net Promoter eller Net promoteerings Score (NPS) er et administrasjonsverktøy som kan brukes til å måle lojaliteten til et firmas kunderelasjoner. Som et alternativ til tradisjonell kundetilfredshetsforskning har NPS blitt bredt vedtatt med mer enn to tredjedeler av Fortune 1000 -selskapene som bruker beregningen.

Hvordan kalkulerer man NPS?

NPS er prosentvis forskjell mellom støttespillere og ikke støttespillere. NPS er ikke uttrykt som en prosent, men som et tall mellom-100 og + 100. hvis du f.eks har 25% støttespillere, 55% passive og 20% ikke støttespillere, NPS vil bli +5.

Hva betyr en NPS score?

NPS måler villigheten til en kunde til å anbefale et selskaps produkter eller tjenester til andre. Det måler en kundes tilfredshet til en kundes tjenester og kundens lojalitet til merkevaren. En NPS som er positiv (høyere enn0) er bra og en NPS på +50 er fremragende.

NET Promoter score varierer etter næring og sektorer, som du kan se fra de gjennomsnittlige scorene etter 23 sektorer. http://www.satmetrix.com/satmetrix-infographic-2016-Consumer-np-benchmarks/

Kontakt med oss

La oss jobbe sammen

få mer informasjon