Å få utbytte av ensvært engasjert arbeidsstyrke

CPI forstår verdien av en svært engasjert arbeidsstyrke. Gjennom vårt omfattende arbeid med å bistå enkeltpersoner ved å gi dem individuelle karrieremål og planer gir vi også ekspert hjelp til de organisasjoner som ønsker å investere i sine ansatte. To fakta fremhever seg her:

 • Flertallet av ansatte rapporterer misnøye og stress på jobben basert på hva de anser for å være problemer med sjefen eller veilederen.
 • De fleste ansatte rapporterer at de ikke har hatt en personlig karriere samtale med lederen eller hr noensinne eller ikke de siste 2 årene.

Disse samme årsakene står for over 75% av uønsket omsetning. Lær mer om den kritiske trenger for proaktiv arbeidsstyrke engasjement.

The Career Partners International Solution: PowerMyWork

 PowerMyWork er en løsning for å støtte de ansattes i å utvikle sine styrker, interesser og hvordan de skal skreddersy sine karrieremål med bedriftens strategiske og forretnings mål.

Hvem skal delta? PowerMyWork er utformet for å hjelpe personer som er:

 • Proaktivt administrere karrieren for å maksimere karrieretilfredstillelse.
 • Forbedre den ansattes bidrag i deres nåværende rolle.
 • Identifisere deres motivasjon og styrke i utførelse av jobben
 • Prøve å håndtere stress effektivt slik at de yter max, hver dag
 • Se etter utviklingsalternativer for å øke effektiviteten
 • Bli bedt om å flytte til en ny funksjon eller region
 • Anta ansvar for et nytt team
 • Vurdere å endre tildeling på organisasjonens forespørsel
 • Interessert i å en meningsfylt karrierediskusjon med sin leder.

Hva er forventet resultat:

 • Forbedret produktivitet og moral som gjør den ansatt i stand til å gjøre det de er best til
 • Ansatte tar eierskap til ssin karriereutvikling
 • Positiv innvirkning for inkludeering
 • Økt samarbeid og kreativitet
 • Bedre ansatt/leder kommunikasjon
 • Redusert uønsket slitasje ved et økt engasjement

Deltaker tilbakemelding:

Dette programmet hjalp meg med å få frem hva jeg trengte fra min leder og andre. Jeg har hatt bedre diskusjoner med min leder, spesielt hvordan jeg best skal utføre jobben min.

Før programmet ønsket jeg å slutte. Karrieretilfredsstillelsen var lavest mulig og stress og frustrasjon min økte for hver dag. Det var gjennom proggrammet som ga meg kraft til å endre situasjonen og som resulterte i at jeg forble i selskapet.

Jeg ser klart for meg hvordan øke tilfredsstillelsen i min nåværende jobb og jeg er mer tilfreds enn noen gang i min jobb. 

Kontakt med oss

La oss jobbe sammen

få mer informasjon