Sue leder Career Partners Internationals forretningsstrategier for effektivt å utforme og levere den globale teknologien som organisasjonens interne og eksterne kunder trenger. Hun leder alle initiativer knyttet til våre bedriftstjenester og den globale teknologiplattformen Momentum™. Sue har over 20 års erfaring med å utvikle og lede initiativer i bransjen for karriereoverganger og talentforvaltning. Kontakt oss

Luke bistår CPI's partnere og kunder med administrativ støtte, informasjon og rapporter. Lukes ekspertise ligger i hans evne til kritisk analyse, problemløsning og databasehåndtering. Han har en bachelorgrad i statsvitenskap fra Denison University, med historie og arabisk som bifag. Luke hjelper til med møtekoordinering, inkludert GotoMeetings og webinarer, den årlige generalforsamlingen og det nordamerikanske regionalmøtet. I tillegg utarbeider han den årlige økonomiske oversikten og genererer styreprotokoller.  Kontakt oss

Shaquana gir støtte til CPI sine partnere og kunder som bruker vår globale teknologiplattform, Momentum™. Hun bistår også med å administrere den daglige driften av PowerAmp™ Coaching samtidig som hun støtter andre prosjekter og administrative initiativer. Kontakt oss

Kontakt med oss

La oss jobbe sammen

få mer informasjon