Teams med høy aktivitet har felles mål, engasjemeent, ansvar og tillit som skal utvikles ved design og ikke tilfeldigheter. Ved å samarbeide med CPI kan organisasjoner strategisk tiltrekke seg folk justere strategier gjennom en resultatbasert tilnærming, oppsummert nedenfor.

Data innsamling og dignostiske vurderinger

 • Verktøy som er støttet av 40 år med forskning på team effektivitet
 • Fastslå gjeldende status for teamledelse
 • Avklare mål, formål, kultur, konflikter og kommunikasjon
 • Hjelpe i å vurdere, deffinere og utvikle temledelses standarder
 • Identifisere beregninger og milepæler for teamets suksess
 • Gi en tydelig plan for gjennomføring av resultater

Team ledelses økter

 • Utvikle et lagbasert tankesett, delt eierskap og ansvaelighet
 • Bygge samarbeid basert på strategiske løsninger
 • Adressere problemer som en enhet
 • Øker kommunikasjon og tillit
 • Produsere ledelsesrapporter for suksessfylte samlinger 

Oppfølging av enkelt personer og team

 • Bestemmer metoder for å utnytte suksesser i hele organisasjonen
 • Implementere pågående team oppfølging for å sikre langsiktig suksess
 • Identifisere muligheter for videre utvikling av den enkelte og teamene.

Kontakt med oss

La oss jobbe sammen

få mer informasjon