Neurodiversiteit

Wat is neurodiversiteit en hoe beïnvloedt het mensen op de werkplek?

Geplaatst 25 april 2024

"Als je altijd probeert normaal te zijn, zul je nooit weten hoe geweldig je kunt zijn." - Maya Angelou

Neurodiversiteit: Een groot woord voor een eenvoudig concept. In de kern is neurodiversiteit gewoon het idee dat verschillende hersenen op verschillende manieren werken en soms is dat verschil genoeg om een onderscheidend kenmerk te worden. De beroepsbevolking wordt steeds diverser en daarmee groeit ook de erkenning en het begrip van neurodiversiteit. 

De gegevens illustreren hoe prioriteit geven aan diversiteit van alle soorten is niet alleen het juiste vanuit ethisch oogpunt, maar ook een slimme zakelijke beslissing. Teams met neurodivergente leden kunnen tot 30% productiever. Sterke organisaties als JPMorgan Chase, EY, SAP en Microsoft hebben een uitstekende werknemersbetrokkenheid en personeelsbehoud gerapporteerd na baanbrekende initiatieven op het gebied van neurodiversiteit. 

Wat is neurodiversiteit? 

Het is niet ongebruikelijk dat mensen aan autisme en ADHD denken als ze het over neurodiversiteit hebben, maar het scala is veel breder.

Mensen die neurodivergent zijn, kunnen aandoeningen hebben zoals autisme en ADHD, maar deze overkoepelende term omvat ook dyslexie, dyscalculie, OCD, dyspraxie, synesthesie en andere aandoeningen. Deze hebben invloed op hoe mensen denken, leren en informatie verwerken. Hoewel deze variaties uitdagingen kunnen vormen en dat ook vaak doen, kunnen ze in de juiste situaties ook voordelen bieden. Organisaties beginnen dat te begrijpen. 

Neurodivergen kijken naar de wereld op een manier die anderen niet zien. Dit kan ertoe leiden dat ze unieke vaardigheden en talenten ontwikkelen, verbanden leggen of patronen ontdekken die innovatie en creativiteit kunnen stimuleren voor bedrijven die neurodiversiteit op de werkplek ondersteunen.

Neurodiverse individuen worstelen meestal op specifieke gebieden. Sommige potentiële sterke punten en vaardigheden kunnen er echter uit voortkomen. *Soms wordt naar deze sterke punten verwezen als een "superkracht", maar er zijn gemengde gevoelens over deze term. Voor sommigen voelt het afwijzend tegenover de moeilijkheden die neurodiversiteit ook met zich meebrengt.* 

Patroonherkenning

Veel neurodiverente mensen blinken uit in het herkennen van patronen waar anderen ze misschien over het hoofd zien. Deze aandacht voor details kan belangrijk zijn voor gegevensanalyse, kwaliteitsborging en het monitoren van cyberbeveiliging. Mensen met dyslexie kunnen bijvoorbeeld heel goed objecten mentaal roteren, waardoor ze een voordeel hebben bij werk waarbij ruimtelijk redeneren vereist is.

Hyperfocus vermogens  

ADHD bestaat gedeeltelijk uit het onvermogen van een persoon om hun focus te reguleren. Dit kan leiden tot een staat van hyperfocus wanneer iemand zich met iets interessants bezighoudt. Het vermogen om te hyperfocussen en in een staat van intense concentratie te gaan, kan neurodivergente werknemers in staat stellen om complexe taken en uitdagingen tot een goed einde te brengen. Houd gewoon een oogje in het zeil en help ze aan het einde van de dag even weg te gaan als dat nodig is!

Out-of-the-Box denken

Verschillende neurotypes zorgen ervoor dat mensen de wereld anders zien, waardoor ze creatiever en onconventioneler problemen kunnen oplossen. Dit kan nieuwe ideeën en productinnovaties bevorderen.

Alternatieve werkstijlen

Sommige mensen gedijen goed in omgevingen waar ze zelfstandig of met meer flexibiliteit kunnen werken. Het is ook niet ongewoon dat mensen die overmatig productief zijn soms behoefte hebben aan een "oplaad"-periode met minder eisen. Het aanbieden van aanpassingen of het toestaan aan medewerkers om hun eigen schema's te maken voor alternatieve werkstijlen kan de productiviteit verhogen.

Inclusie en aanpassingen 

Voor het creëren van een echt inclusieve werkplek is natuurlijk meer nodig dan het erkennen van de mogelijkheden en voordelen van neurodiversiteit op de werkplek. Het gaat er ook om anderen te begrijpen en voor te lichten over de mogelijke uitdagingen.

Veel mensen, waaronder neurotypische mensen (mensen zonder dit type diversiteit), hebben baat bij eenvoudige aanpassingen zoals een hoofdtelefoon met ruisonderdrukking, het minimaliseren van verstoringen, zodat ze in een rustige ruimte kunnen werken, schriftelijke instructies met verbale communicatie, of gewoon dagelijkse wandelingen - iets wat we allemaal zouden moeten proberen in te passen! 

Door de werkplek vriendelijker en meegaander te maken door middel van open communicatie, voorlichting en redelijke aanpassingen, kunnen werkgevers een omgeving creëren waarin alle werknemers zich gesterkt voelen om hun beste werk te doen.

De zakelijke voordelen van neurodiversiteit

Leiderschap op de werkplek moeten neurodiverse talenten omarmen als onderdeel van hun algemene aanwervingsstrategie. Naarmate werkplekken zich blijven ontwikkelen, zullen degenen die leren om een omgeving van inclusie te bevorderen, goed gepositioneerd zijn voor meer creativiteit en baanbrekende ideeën. Soms vereist dat werk een extra paar handen. Zoek een CPI locatie bij jou in de buurt om te beginnen.

Verbinding met ons

Laten we samenwerken

Meer informatie